C# – Giao tiếp giữa các process bằng Pipe Stream (Inter-process communication)

Giới thiệu

Trong lập trình, khái niệm Pipe có thể được hiểu một luồng có chức năng truyền tải dữ liệu giữa các processs. Pipe được chia thành hai loại:
 Anonymous Pipe: cho phép giao tiếp trong máy tính cục bộ. Loại pipe này sử dụng ít thời gian xử lý hơn Named Pipe nhưng ít chức năng hơn. Anonymous Pipe chỉ truyền tài được một chiều, không sử dụng được thông qua mạng và thường dùng để tạo kênh giao tiếp giữa các thread hay giữa các process cha/con.

– Named Pipe: hoạt động theo mô hình server/client. Named Pipe hỗ trợ giao tiếp hai chiều và có thể hoạt động thông qua mạng.

Advertisements